Vallentuna kommun har politiskt fastställda mål i form av kommungemensamma mål och nämndens mål. För att se Vallentuna kommuns politiskt fastställda mål, klicka på fliken planering - mål. För att uppnå de politiskt fastställda målen utför vi tjänstemän aktiviteter. Aktiviteterna skapar vi på den organisatorisk enhet/avdelning som du tillhör. Det finns två typer av aktiviteter:

Båda formerna av aktiviteter är lika viktiga. För att se alla aktiviteter som pågår i kommunen, klicka på fliken uppföljning - följ upp aktiviteter.