Ansvarig för kontroll

Uppgift = Utför granskningen och fyller i granskningens genomförande och granskningens utfall under fliken uppföljning internkontroll.

Halvårsrapport deadline = 1 september. Helårsrapport deadline = 15 december.

(Formulera dig väl då texterna blir underlag till er nämnds rapporter som er controller skapar.)

 

Ansvarig chef

Uppgift = Ser till att den som är "Ansvarig för kontroll" har utfört sitt arbete i tid. Ansvarig chef granskar innehåll och språkbruk då det är underlaget till er nämnds rapporter.

Visade internkontrollens granskning brister utser chefen en medarbetare som blir "Ansvarig för åtgärd". Åtgärden och ansvarig måste läggas in under fliken uppföljning internkontroll då det i sin tur skapar och blir underlaget till åtgärdsrapporten.

Halvårsrapport deadline = 10 september.
Helårsrapport deadline = 10 januari.
Åtgärdsrapport deadline = 10 januari.

(Er controller skapar alla rapporter.)

Controller

Uppgift = Skapar nämndens rapporter över resultatet av uppföljningen av internkontrollen (två gånger om året) och en åtgärdsrapport (en gång om året).

Controllen ansvarar för att rapporterna ser enhetliga ut i språkbruk och redigerar texterna vid behov. Rapporterna skickas till kommunledningskontoret.

Halvårsrapport deadline = 20 september. Helårsrapport deadline = 10 februari. Åtgärdsrapport deadline = 20 januari.

(Rapporterna tar ni ut under fliken "Rapporter".)