* Se filmerna nedan.
* Läs "Rollbeskrivningar och rapporteringsdatum för olika roller" som du hittar nedanför filmerna.

* Dina uppgifter hittar du och utför under fliken uppföljning internkontroll. Välj din nämnd under "Organisation".

 
© Vallentuna kommun      Filmen är hämtad från SKR.se.
Intervju med Margaretha Petrusson,
Chef för internkontroll i Landstinget Gävleborg.