Dokumentet nedan är ett förslag till hur en förvaltning/avdelning kan arbeta för att få fram ett förslag till nämnden avseende vilka processer/rutiner som föreslås ska granskas.

Internkontrollplan - vägledning (nytt år)