Vill du veta mer om internkontroll? Se processbeskrivningen. Där finns bland annat styrdokumentet om internkontroll som är politiskt beslutat. Läs styrdokumentet för att få en djupare förståelse och vägledning. Styrdokumentet gäller för alla förvaltningar. Under processbeskrivningen finner du även en kort beskrivning av hur internkontrollen är uppbyggd i Stratsys.