Den här informationen riktar sig bara till systemförvaltaren av Stratsys (det är inget som vanliga användare behöver känna till).
För att e-postaviseringarna ska fungera i internkontrollen behöver följande inställning utföras halvårsvis och det behöver bara göras av systemförvaltaren på KLK, ingen annan behöver göra något.

Rutin - Administration av e-postpåminnelser (Endast för systemförvaltaren på KLK)